Velkommen

Haldumgård

Grundejerforening

Referat fra generalforsamling

Hent referat fra generalforsamling i grundejerforeningen 17. april 2018. Se oprindelig dagsorden.

 

Velkommen

til grundejerforeningen Haldumgård.

På siden her kan du finde nyttige oplysninger om grundejerforeningen samt henvisninger til områdets forsyningsselskaber.

 

Haldumgård består for nuværende af Skovstien, Stenagerbakken, Udsigten, Rævegraven, Harebakken og Sneppefaldet og er i henhold til lokalplanen forpligtet til at udvide det geografiske område i takt med udstykningens færdigggørelse.

 

Der er medlemspligt for samtlige grund- og husejere. Kontingentet til grundejerforeningen fastlægges årligt i forbindelse med afholdelse af den ordinære generalforsamling og opkræves af grundejerforeningens bestyrelse.

 

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser samt administration, drift og vedligehold af områdets veje, stier og fælles grønne arealer efter disse er anlagt og vedligeholdet efterfølgende overdraget til grundejerforeningen.